سرویس مدیریت امین

پکیج مدیریتی شماره 1

 • مانیتورینگ سرور و منابع پردازشی و ذخیره‌سازی
 • امن‌سازی سیستم‌عامل
 • نصب نرم‌افزارهای مورد نیاز
 • پشتیبانی و مشاوره تلفنی
 • نصب مجدد سیستم‌عامل


  • خدمات کارشناسی حداکثر ۲ نفر/ساعت در ماه با امکانات فوق‌الذکر
 • پکیج مدیریتی شماره 2

 • مانیتورینگ سرور و منابع پردازشی و ذخیره‌سازی
 • امن‌سازی سیستم‌عامل
 • نصب نرم‌افزارهای مورد نیاز
 • پشتیبانی و مشاوره تلفنی
 • نصب مجدد سیستم‌عامل


  • خدمات کارشناسی حداکثر ۳ نفر/ساعت در ماه با امکانات فوق‌الذکر
 • پکیج مدیریتی شماره 3

 • مانیتورینگ سرور و منابع پردازشی و ذخیره‌سازی
 • امن‌سازی سیستم‌عامل
 • نصب نرم‌افزارهای مورد نیاز
 • پشتیبانی و مشاوره تلفنی
 • نصب مجدد سیستم‌عامل


  • خدمات کارشناسی حداکثر ۵ نفر/ساعت در ماه با امکانات فوق‌الذکر
 • پکیج مدیریتی شماره 4

 • مانیتورینگ سرور و منابع پردازشی و ذخیره‌سازی
 • امن‌سازی سیستم‌عامل
 • نصب نرم‌افزارهای مورد نیاز
 • پشتیبانی و مشاوره تلفنی
 • نصب مجدد سیستم‌عامل


  • خدمات کارشناسی حداکثر ۸ نفر/ساعت در ماه با امکانات فوق‌الذکر